Showing all 14 results

Máy chấm công vân tay có PIN như RonaldJack X958C, RJ-1200, Zkteco K30-ID, P160-ID … đảm bảo khi mất điện chấm công vẫn được thực hiện mà không bị mất dữ liệu. Thời lượng PIN cao, sau mỗi lần chấm máy được mang đi sạc điện dự phòng để chờ đến thời điểm chấm công

-9%
14.500.000 13.200.000
-18%
12.000.000 9.900.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-15%
8.500.000 7.200.000
Được xếp hạng 4.71 5 sao
(21 nhận xét)
-17%
6.600.000 5.500.000
-8%
5.000.000 4.620.000
-12%
5.000.000 4.400.000
-12%
5.000.000 4.400.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(2 nhận xét)
-11%
4.700.000 4.180.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-11%
4.200.000 3.740.000
-7%
3.800.000 3.550.000
Được xếp hạng 4.95 5 sao
(22 nhận xét)
-8%
3.700.000 3.400.000
-14%
02822.112.342